Milostný dopis

Městský stát Tempest. Místo intrik, pěněz a moci.
Královna Marianna byla uvězněna za velezradu. Tato událost nezlomila nikoho více než její dceru, princeznu Anette. Nápadníci napříč městem vidí v dvoření způsob jak ulehčit jejimu trápení. Bohužel princezna se zavřela v paláci a její ctitelé se musí spolehnout na dopis a na někoho v nejbližším okolí princezny, kdo dopis snad doručí.

milostnydopis1