Le Havre

Přístavní město Le Havre leží na severozápadě Francie a hned po Marseille se jedná o největší francouzský přístav. V městském přístavu tak panuje čilý obchodní ruch, neustále připlouvají nové lodě naplněné zbožím, staví se nová skladiště či jiné budovy potřebné pro rozvoj přístavu a zkušení obchodníci bohatnou.

Nová společenská hra Le Havre hráče zavede právě do přístavu, kde v roli obchodníků získávají a následně prodávají zboží vyložené z připlouvajících lodí, staví sobě prospěšné budovy (nebo si je kupují od města) a hlavně se snaží získat co nejvíce movitého (peněz) i nemovitého (cenných budov a lodí) majetku.

le havre1