Verona

Verona. Na pohled nádherné a prosperující město. Ovšem lesk zlatých mincí svádí srdce a moc korumpuje. Povídá se, že kníže Escalus, někdejší záštita města, je slabý a nechává za sebe rozhodovat ostatní. Kdysi neúplatní církevní představitelé se nechávají stále snáze chytit do osidel pozemských slastí. Za večerního šera je ze zapadlých koutů slyšet řinkot zbraní žoldáků, o nichž jen málokdo ví, kdo je najal. A každý se jim raději zdaleka vyhne, když jdou konat svou špinavou práci. Nočními ulicemi se sem tam mihne špeh či vrah s otrávenou dýkou pod kabátcem. Zatímco město bohatne a vzkvétá, vlivné patricijské rody bojují o to, kdo se nakonec stane jeho svrchovaným vládcem. Ve své snaze pošlapat soupeře se neštítí uplácet, udávat, zastrašovat, ba i zabíjet. Vítěz může být jen jeden.

verona1